Lingua, Linguistica e Traduzione spagnola 1 - Magistrale: Prof.ssa Begoña Arbulu Barturen (bego.arbulu@unipd.it)

Giornate

Orario

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
8.30
9.30
10.30

11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30

Lingua, Linguistica e Traduzione spagnola 2 - Magistrale

Giornate

Orario

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
8.30
9.30
10.30

11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30