Click Tesi_Foglio stile.docx link to view the file.