Lexicogramàtica i fitxers de predicats

de Elena Sanchez Lopez -

Enhorabona, Xènia, pel teu pòster i la presentació.

Has resumit molt bé en què consisteix el procés d’elaboració del diccionari de somatismes. Ja hi fas esment en el vídeo, però m’agradaria que ens contares quins avantatges aporta l’enfocament de la lexicogramàtica i els fitxers de predicats a la creació d’un diccionari de locucions.