Fraseologia i diccionaris

de Elena Sanchez Lopez -

Enhorabona pel pòster i pel vídeo! Com a experta en el tema, 

1. com penses que s'hauria de recollir la fraseologia en els diccionaris?

2. quin diccionari trobes que és el que millor la representa en l'actualitat?