Locucions "amb ulls" i contextos

de Elena Sanchez Lopez -

Moltes gràcies, Ainhoa, pel pòster i per la presentació. Has trobat un lexema somàtic i un enfocament ben interessants. 

Permeteu-me que us conte una anècdota d'un dels primers congressos de fraseologia a què vaig assistir. Allà vaig conèixer una col·lega que estava fent la tesi sobre fraseologismes somàtics i, com que són unitats que inclouen una part del cos, assistia a classes de medicina per a veure el funcionament d'aquests parts. Em contava que havia assistit a una classe sobre el funcionament de l'ull. Aquesta persona no va arribar a acabar la tesi perquè no va poder relacionar els fraseologismes amb el coneixement fisiològic actual. 

I és que, com bé expliques en el vídeo, els fraseologismes es construeixen discursivament, amb la subjectivització i la intersubjectivització i reflecteixen el coneixement popular (que no estrictament científic) del moment en què es van convencionalitzar, en què es van arrelar (got entrenched). 

Ens podries comentar alguns dels exemples que has trobat?

La teua presentació és conceptualment exigent, de manera que algú sense formació lingüística tindria dificultats a l'hora d'entendre-la. Quina penses que seria la manera de fer divulgació sobre aquest tema?